Science Capital (2016)

På oppdrag fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering i januar/februar 2016, utarbeidet Sosiologisk Poliklinikk en rapport om relevansen til begrepet Science Capital i norsk kontekst.

På bakgrunn av en vitenskapelig artikkel om begrepet Science Capital og realfagsutdanning i britisk kontekst, redegjøres det for hvordan begrepet kan forstås på norsk og i norsk kontekst. Rapporten vektlegger hvordan det i norsk forskning på rekruttering til høyere utdanning er en etablert bruk av det tradisjonelle kapitalbegrepet kulturell kapital, som viser hvordan familiebakgrunn og utdanningsvalg henger sammen.

Medvirkende: Eli Smeplass (prosjektleder), Nina Røkkum og Aksel Tjora.