Evaluering av testmøbler (2013)

På oppdrag fra Trondheim kommune gjennomførte Sosiologisk Poliklinikk høsten 2013 brukerevaluering av testversjon av møbelserien «Piece of Cake» av HUS arkitekter AS og Multiconsult AS.

Sosiologisk Poliklinikk analyserte brukernes oppfatninger av konkret bruk av benker, gjennom observasjoner og intervjuer, med vekt på design, estetikk, funksjonalitet og plassering.

Medvirkende: Malene Paulsen Lie og Aksel Tjora.