Evaluering av testmøbler: På oppdrag av Trondheim kommune analyserte Sosiologisk Poliklinikk brukernes oppfatninger av konkret bruk av benker, gjennom observasjoner og intervjuer, med vekt på design, estetikk, funksjonalitet og plassering.

http://findlawyersca.com/black-cock-fuck-movies På oppdrag fra Trondheim kommune gjennomførte Sosiologisk Poliklinikk høsten 2013 brukerevaluering av testversjon av møbelserien «Piece of Cake» av HUS arkitekter AS og Multiconsult AS.

follow

Sosiologisk Poliklinikk analyserte brukernes oppfatninger av og konkret bruk av benker, gjennom observasjoner og intervjuer, med vekt på design, estetikk, funksjonalitet og plassering.

Medvirkende: Malene Paulsen Lie og Aksel Tjora.