Utvikling av Cecilienborg boområde (2014)

Sosiologisk Poliklinikk bidro som underleverandør til Skibnes arkitektkontor om parallelloppdrag for utvikling av Cecilienborg til boområde i Trondheim.

Med vekt på gode uteplasser, private og offentlige soner og ulike forbindelser inne i og gjennom boligområdet, utnyttet forslaget teorier om passiare linjer og soner som skulle kunne skape et levende boligområde, som ikke lukket seg selv inne. Strategisk plassering av ulike næringsaktiviteter er lagt inn i planene for å skape grunnlag for sosialt opphold på steder som ligger klimamessig til rette for dette. Prosjektet har hatt nytte av klinikken først og fremst for å tenke folkeliv og bevegelser i et tenkt boligområde.

Medvirkende: Ida Marie Henriksen og Aksel Tjora.