Miljøpakken: Olav Tryggvasons gate (2018/2019)

På oppdrag fra Miljøpakken har Sosiologisk Poliklinikk gjennomført en evaluering av prøveprosjektet  Olav Tryggvasons gate i Trondheim.

Rapporten presenterer resultater fra Sosiologisk Poliklinikks undersøkelse av erfaringer med omleggingen av Olav Tryggvasons gate. Prosjektet består av en forstudie og en hovedstudie som begge baserer på intervjuer av næringsdrivende i gata og fra gatebrukere. I denne undersøkelsen har vi benyttet oss hovedsakelig av fokuserte dybdeintervjuer som metode.

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet juli til desember 2018.