Kunnskapsbyen (2016)

I løpet av 2016 gjennomfører Sosiologisk Poliklinikk en publikumsundersøkelse for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Kunnskapsbyen.

Publikumsundersøkelsen skal kartlegge demografi, deltakelse på arrangementer og kjennskap til Kunnskapsbyens tilbud. Den gjennomføres på et spekter av forskjellige arrangementer i Kunnskapsbyens regi, samt på nett, og vil bestå av både en kvantitativ survey og korte, fokuserte dybdeintervjuer. Prosjektet vil ferdigstilles i løpet av høsten 2016.

Medvirkende: Thomas Ueland Torp (prosjektleder), Anders Kvanli, Nina Røkkum.