Evaluering av Trondheim kommunes kulturfond (2014)

På oppdrag fra Trondheim kommune gjennomførte Sosiologisk Poliklinikk en evaluering av kommunens kulturfond i november og desember 2014.

Utgangspunktet for evalueringen var å belyse i hvilken grad tildelingene reflekterer målene i kommunens planverk på kulturområdet. Vi benyttet en kvalitativ tilnærming hvor vi gjennomførte 30 fokuserte dybdeintervjuer, delvis ansikt-til-ansikt og delvis over telefon, med aktører som har mottatt støtte fra fondet.

Medvirkende: Lisbeth Elvira Levang, Marianne Skaar, Eli Smeplass, Thomas U. Torp og Aksel Tjora (prosjektleder).