Hverdager

Prosjektet Hverdager er et eksperimentelt initiativ ved Sosiologisk Poliklinikk, om hva som er viktig i hverdagen til mennesker, med ambisjoner om en fremtidig boklansering.

Prosjektet ble initiert på grunnlag av en idé fra Aksel om såkalte “drop-in”-intervju. I løpet av 2016 ønsker vi å undersøke hva som er viktig for folk i deres hverdag. Prosjektet er “brukerstyrt” i den forstand at det er hva informanten faktisk har å fortelle oss som står sentralt, og ikke hva vi ønsker å få vite om informanten. Med ambisjoner om en boklansering for å videreformidle resultatene fra prosjektet, ønsker vi å komme fram til hva som er viktig i hverdagen og hvorfor.

Medvirkende: Tor Anders Bye (prosjektleder), Fredrik Weisethaunet, Tarjei Hanken, Øivind R. Hauge, Lisbeth Elvira Levang, Lina Naoroz Bråten og Aksel Tjora.