Hverdager: Et eksperimentelt initiativ ved Sosiologisk Poliklinikk om hva som er viktig i hverdagen til mennesker.

Prosjektet Hverdager er et eksperimentelt initiativ ved Sosiologisk Poliklinikk, med ambisjoner om en fremtidig boklansering.

here Prosjektet ble initiert på grunnlag av en idé fra Aksel om såkalte “drop-in”-intervju. I løpet av 2016 ønsker vi å undersøke hva som er viktig for folk i deres hverdag. Prosjektet er “brukerstyrt” i den forstand at det er hva informanten faktisk har å fortelle oss som står sentralt, og ikke hva vi ønsker å få vite om informanten. Med ambisjoner om en boklansering for å videreformidle resultatene fra prosjektet, ønsker vi å komme fram til hva som er viktig i hverdagen og hvorfor.

after sex i'm having vaginal tearing Medvirkende: Tor Anders Bye (prosjektleder), Fredrik Weisethaunet, Tarjei Hanken, Øivind R. Hauge, Lisbeth Elvira Levang, Lina Naoroz Bråten og Aksel Tjora.