Helse Nord-Trøndelag

På oppdrag fra Helse Nord-Trøndelag skal Sosiologisk Poliklinikk undersøke hvordan innføringen av et nytt studieløp hvor medisinstudenter fra NTNU skal gjennomføre deler av sin utdannelse på ulike avdelinger på sykehusene i Namsos og Levanger påvirker helseforetaket.

Problemstillingen som skal belyses er: Hvordan vil et inntak av medisinstudenter i et lokalsykehus påvirke legenes og fagmiljøenes holdninger til og syn på kompetanse- og fagutvikling, undervisning og læring?

Metoden som benyttes er fokusgruppeintervju med leger som ikke har hatt (men skal ha fra høsten) undervisning, leger som har hatt undervisning og fokusgruppeintervju med medisinstudentene.

 

Medvirkende: Marius Lervåg Aasprong (prosjektleder), Tarjei Hanken, Ola Mathias Grotnes

Prosjektbilde: Tarjei Hanken og Marius Lervåg Aasprong fra Sosiologisk Poliklinikk på sykehuset i Levanger, i pausen mellom to fokusgruppeintervju. Foto: HNT