Festivalforskning: Musikkfestivalen i lys av sosiologiske perspektiver.

Ved Pstereofestivalen i Trondheim sommeren 2015 installerte Sosiologisk Poliklinikk seg med en egen campingvogn, noe som ble utgangspunkt for en form for forskningscamp innenfor festivalen.

Festivaler har blitt viktige for formidling av levende populærmusikk idet de trekker horder av publikum hver eneste sommer. I dette prosjektet søker vi å forstå denne populariteten og samtidig utvikle sosiologiske perspektiver med relevans utover festivaltema. På bakgrunn av observasjoner og spontane intervjuer med mer enn 100 deltakere og frivillige, identifiserte vi ”festivalstemning” som det sentrale, som deltakere både jakter på og selv skaper.

Medvirkende: Lisbeth Elvira Levang (prosjektkoordinator), Tor Anders Bye, Anne Hirrich, Thomas U. Torp, Nina Røkkum og Aksel Tjora (prosjektleder).