Felles-skapte forståelse av fellesskap

I prosjektet Fellesskapte forståelser for fellesskap (3F) vil Sosiologisk Poliklinikk ved bl.a. professor Aksel Tjora i samarbeid med kunstneren Edvine Larssen undersøke fellesskaps‐forståelsen som dannes i og omkring samtidskunstvirksomheten LevArt. Prosjektet 3F vil bidra til utvikling av ny kunnskap om og forståelse av fellesskap, i relasjon til prosesser, praksiser og produksjon av kunstprosjekter, så vel som hvordan dette erfares utenfra. Prosjektets kunstneriske plattform LevArt har adressert temaet fellesskap i ulike prosjekter siden 2005, noe som gir tilgang på innsikter om fellesskap generert gjennom kunstnerisk og kuratorisk praksis. I forskningsprosjektets periode gjennomføres prosjektet PARK som eksplisitt omhandler temaet commons, eller allmenningen, og dette vil være hovedcase for prosjektet.