Evaluering av Trøndersk Klimamesterskap 2017

Sosiologisk Poliklinikk har i samarbeid med Ducky og Trøndersk Klimaråd fått i oppdrag å
evaluere Trøndersk Klimamesterskap 2017. Trøndersk Klimamesterskap er et pilotprosjekt
i samarbeid med Ducky og Klimaråd Sør-Trøndelag.
Mesterskapet er satt i gang for å engasjere videregående elever i Sør-Trøndelag til å gjøre en større innsats for miljøet. Totalt hadde mesterskapet 1689 registrerte deltakere fordelt på videregående skoler i fylket.