Evaluering av Trøndersk Klimamesterskap (2017)

Sosiologisk Poliklinikk har i samarbeid med Ducky og Trøndersk Klimaråd fått i oppdrag å evaluere Trøndersk Klimamesterskap 2017. Trøndersk Klimamesterskap er et pilotprosjekt i samarbeid med Ducky og Klimaråd Sør-Trøndelag.

Mesterskapet er satt i gang for å engasjere videregående elever i Sør-Trøndelag til å gjøre en større innsats for miljøet. Totalt hadde mesterskapet 1689 registrerte deltakere fordelt på videregående skoler i fylket.