Et samarbeid med Miljøpakken Trondheim

Våren 2016 har Sosiologisk Poliklinikk inngått en samarbeidsavtale med Miljøpakken i Trondheim kommune, hvor vi bistå til gjennomføring av diverse oppdrag.