E.C. Dahls Eiendom: Folks vaner og bruk av Midtbyen og kjøpesenter.

Sosiologisk Poliklinikk ønsker å tilby rådgivning og analyser for å utvikle større dybdekunnskap om hvilke faktorer som er med på å påvirke utleie- og næringsmuligheter i Midtbyen, og dessuten byliv og Midtbyens identitet i videre forstand. Vi har en bred tilnærming til slikt arbeid, både metodisk og teoretisk.