Brattøra som åpent og levende byrom (2016)

På oppdrag fra Entra har Sosiologisk Poliklinikk utviklet forslag for gode rammer for bylivsskapende næringsvirksomhet på bakkeplan.

Entra eier «stripen» på Brattørkaia fra Tollboden til Sintef Sealab. En del bygg er ferdige, men Entra har fortsatt ca 25.000 m2 igjen å bygge og ser for seg å være ferdige med utviklingen av området i 2018. Nå som området begynner å ta form og før alle beslutninger er tatt, er det viktig å planlegge arealer og leietakere på̊ bakkeplan for å skape livlig ferdsel og trivsel. Målet er å lage en skisse over næringslivets lokaler med velbegrunnede forslag for når og hvem som skal inn på bakkeplan. Resultatet vil være en urban sosiologisk analyse over et område i utvikling over tid.

Medvirkende: Ida Marie Henriksen (prosjektleder), Aksel Tjora, Marianne Skaar og Anne Hirrich som leder surveygruppe bestående av Ingvild Firman Fjellså, Anders Kvanli, Lisbeth Elvira Levang og Nina Røkkum.