Religiøse avhoppere

Avhoppere er et egeninitiert prosjekt ved Sosiologisk Poliklinikk, om erfaringer knyttet til å forlate lukkede trossamfunn, i samarbeid med Modum Bad, Hjelpekilden og Redd Barna.

Prosjektet er startet på eget initativ fra Fredrik, som lenge har hatt interesse for feltet. Formålet er å analysere erfaringer knyttet til det å forlate et lukket trossamfunn, og hva samfunnet rundt kan gjøre for å tilrettelegge for slike avhoppere. Analysen vil ta utgangspunkt i dybdeintervjuer med avhoppere fra en rekke ulike miljøer.

Medvirkende: Fredrik Weisethaunet (prosjektleder), Gaute Skrove, Tor Anders Bye, Lisbeth Elvira Levang og Thomas U. Torp.