Analog dag. Bedre lokalt. Bedre globalt.

Et initiativ av Sosiologisk Poliklinikk i samarbeid med flere av Trondheim Midtbyens aktører og næringsliv.