Åfjord som opplevelsesmarked

På oppdrag fra MORARO invest AS, som eier Fosen Fjordhotell, skal Sosiologisk Poliklinikk undersøke hvordan Åfjord kan bli en attraktiv turistdestinasjon.

Sosiologisk Poliklinikk skal analysere hvilke faktorer som er nødvendige for å skape en attraktiv destinasjon, og hvilket grunnlag som er tilstede for å sørge for at disse faktorene kan komme på plass. Med utgangspunkt i stedsutviklingsperspektiver, som for eksempel hva det er som gjør et sted til en god plass å være, skal vi se på forventninger fra turister og andre kunder (bedrifter o.l.), organisasjonene som leverer aktiviteter og tjenester, og lokale aktører. Dette vil også være med på å kartlegge hvor kundepotensialet ligger.

Basert på workshop og intervju skal vi utvikle et rammeverk som viser hvilke faktorer som er tilstede, og hvordan de kan videreutvikles for å oppnå målet om å danne en attraktiv destinasjon. En av faktorene som har eksplisitt fokus er «fyrtårnseffekten», som i dette tilfellet tar utgangspunkt i hvilken rolle en gondolbane vil fungere for å  tydeliggjøre Åfjord som destinasjon.

Medvirkende: Marius Lervåg Aasprong (prosjektleder)

Bildetekst: Panorama over Årnes i Åfjord, tatt fra Mælanakken. Bildet hentet fra: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%85fjord_panorama.jpg