Om oss

by sos-clinique-admin

Hva?

Sosiologisk Poliklinikk ble opprettet i 2014 som et uavhengig arbeidsfellesskap bestående av sosiologer med tilknytning til eller med bakgrunn fra NTNU. Virksomheten gjør oppdrag for eksterne (offentlige og private) oppdragsgivere og jobber også med uavhengig forskning. Prosjekter kan være knyttet til utredning, analyse og evaluering innenfor en rekke områder, og kjennetegnes ved bruk av nyanserte og kvalitetssikrede metoder. Poliklinikken har tilgang til bred kompetanse via sine medlemmer og tilbyr samarbeid med alle mulige aktører. Poliklinikken arrangerer også faglige debatter og møter.

Hvem?

Sosiologisk Poliklinikk har til enhver tid rundt 20 medlemmer, som er sosiologistudenter på bachelor- og masternivå, samt doktorgradsstipendiater og forskere ansatt ved NTNU. Nye medlemmer tas opp hvert semester og bidrar til en stor dynamikk når det gjelder personell og kompetanse. Poliklinikkens initiativtaker og leder er NTNU-professor Aksel Tjora.

Hvorfor?

Det sosiologiske faget favner vidt, teoretisk og metodisk. Sosiologisk Poliklinikk søker å anvende denne bredden i en mer utadvendt sosiologi, hvor sosiologisk innsikt gjøres relevant for folk og samfunn på alle nivå. Poliklinikkens arbeid søkes rettet mot problemstillinger som angår alle mulige aspekter ved mennesker og deres sosiale miljø. Poliklinikken skal utvikle, forvalte og formidle betydningsfull sosiologi.

Hvor?

Sosiologisk Poliklinikk ligger i Brattørgata 8, midt i Trondheim sentrum. Vi har også en filial på Fosen, nærmere bestemt Stokkøyvegen 149, på Stokkøya. Poliklinikken skal være der folk er, og være lett tilgjengelig for små og store forespørsler. Poliklinikken har ingen bestemt åpningstid, men er alltid tilgjengelig på sospol.no. Ring Aksel Tjora på tlf 918 97 611, eller Marius Lervåg Aasprong (Stokkøya) på tlf 992 35 087 eller send epost til [email protected]

Nøkkelpersoner

Aksel

Professor i sosiologi ved NTNU og leder av Sosiologisk Poliklinikk. Arbeider med interaksjonsstudier i organisasjoner og offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer.

Anne

Masterstudent i sosiologi ved NTNU og kontorsjef på Sosiologisk Poliklinikk. Interessert i blant annet kommunikasjon, organisasjonsstrukturer, marginalisering og identitet.

Nina

Master i sosiologi fra NTNU og webansvarlig på Sosiologisk Poliklinikk. Stipendiat ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU. Interessefelt er blant annet familie og barndom, assistert reproduksjon, maskulinitet og kvalitative forskningsmetoder.

Eli

Stipendiat i sosiologi ved NTNU. Forsker på nyutdannede læreres møte med arbeidslivet. Interessefelt er ny-institusjonell teori, organisasjoner, skole og velferd.

Frank

Master i sosiologi fra NTNU. Interessefelt er arbeid og organisasjon, sosial ulikhet, kultur og media.

Fredrik

Lektor med master i sosiologi fra NTNU med interesse for spillforskning, kjønn og religiøsitet.

Gaute

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU med hovedinteresser innen velferd og barnevern.

Ida

Stipendiat i sosiologi ved NTNU. Forsker på interaksjonisme, gruppeprosesser og urbansosiologi.

Inga

Masterstudent i sosiologi ved NTNU. Faglige interesser er blant annet arbeidsinnvandring, helseulikheter og religionssosiologi.

Ingvild

Master i sosiologi fra NTNU med interesser innenfor helsesosiologi, brukeropplevelser og arbeidsliv.

Lisbeth

Stipendiat i sosiologi ved NTNU. Interessert i interaksjonisme, helse, sosial ulikhet, teknologi og avvikssosiologi.

Marianne

Stipendiat i sosiologi ved NTNU. Særlig interessert i by- og bygdeutvikling og mobilitet.

Anders

Masterstudent i sosiologi ved NTNU. Interessefelt inkluderer blant annet politisk sosiologi og makroteorier.

Øivind

Master i sosiologi fra NTNU. Opptatt av problemstillinger innen arbeidsliv og helse, samt populærvitenskapelige nyheter.

Thomas

Masterstudent i sosiologi ved NTNU. Spesielt interessert i ulikhet og avvik, og liker å jobbe både kvantitativt og kvalitativt.

Tor Anders

Master i sosiologi fra NTNU. Interessefelt inkluderer velferd og sosial ulikhet, demokrati, interaksjonisme og kultur- og mediesosiologi.

Anastasia

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU med bred sosiologisk interesse, der klasseforskjeller er særlig interessant.

Sofie

Lektorstudent med master i sosiologi ved NTNU. Skrev bacheloroppgave om Tinder. Andre interesser er sosiale medier, ungdom og utdanning.

Tarjei

Masterstudent i sosiologi ved NTNU med interesse for interaksjoner og identitetsdannelse. Skrev bacheloroppgave om fellesskap blant e-sporttilskuere.

Ingrid

Lektorstudent med master i sosiologi ved NTNU og fransk som andrefag. Skrev bacheloroppgave om minoritetsjenters deltakelse i idrett. Interessert i sosiale avvik og inkludering.

Gunnhild

Master i sosiologi fra NTNU, skrev om arbeidsinnvandring i bygg- og anleggsbransjen. Jobber nå som vitenskapelig assistent ved IBM, NTNU. Interessert i blant annet arbeidsinnvandring og arbeidsliv, kvantitative forskningsmetoder og transportforskning.

Soheil

Master i sosiologi fra NTNU, skrev om e-sport og sportifisering av gaming. Andre interesseområder er mediesosiologi, integrering og helsesosiologi.

Magdalena

Master i sosiologi fra University of Szczecin i Polen, og har mange års erfaring som kredittrådgiver og kundekonsulent i bank. Interesseområder er integrering og inkludering, arbeidsinnvandring, sosiale medier og psykologi.

Oda

Bachelorstudent i psykologi ved NTNU. Særlig interessert i sosialpsykologi, inkludert temaene sosial interaksjon, kognisjon og atferd, gruppeprosesser og mennesker i det moderne, teknologiske samfunn.

Maia

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU, samt breddeår i kinesisk språk og kultur. Blant annet interessert i inkludering og integrering av minoriteter i skole og arbeidsliv, adopsjon/adopterte, samt sosial ulikhet og velferd.

Tobias

Masterstudent i sosiologi ved NTNU, skriver om sosial ulikhet i helse i Europa. Interessert i sosial ulikhet, helseforskning, teknologi, sosiale medier og samfunnsvitenskapelig metode.

Line

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU, samt deltidsarbeider på Lush. Særlig interessert i feminisme, sosial ulikhet og kultur.

Mailen

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU med interesse for interaksjonisme, arbeidsinnvandring, sosial ulikhet og velferd.

Kjell Martin

Masterstudent i sosiologi ved NTNU. Nysgjerrig på hva som driver mennesker, og videre er helsesosiologi, hverdagssosiologi, sosialpsykologi og religion av interesse.

Christer

Masterstudent i sosiologi ved NTNU med interesse for idrett, kultur og integrering.

Martin

Stipendiat ved Insitutt for Sosialantropologi, NTNU. Interesser er interaksjonistiske og performative perspektiver på moralitet og økonomi, gjeld og transaksjoner. Forsker på relasjonsbygging – alt fra gatesalg til sexindustri – mellom Tanzanianere og utlendinger i urbane Tanzania.

Christine

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU, samt breddeår i psykologi. Særlig interessert i interaksjonisme, sosial ulikhet, hverdagssosiologi og familiesosiologi.

Natasja

Master i helse- og sykdomssosiologi fra Aalborg Universitet i Danmark. Interessefelt er blant annet ulikhet i helse og pasientopplæring. Liker å jobbe både kvalitativt og kvantitativt.

Arve

Mag.art (UiO) 1992, dr.polit (UiB) 2006, førsteamanuensis, ISS, NTNU. Faglige interesser inkluderer idrett i sosiologisk perspektiv, publikumsforskning, kulturelle og populærkulturelle hierarkier, samt maskulinitetens former i idrett og populærkultur.

Marius

Master i sosiologi fra NTNU. Stipendiat i arbeidslivsforskning ved IØT, NTNU. Har skrevet om makt og bedrifters samfunnsansvar, utviklingen av den norske modellen i møte med multinasjonale selskaper, organisering og arbeidsliv i kunstfeltet. Daglig leder for Fosen-avdelingen av Sosiologisk Poliklinikk på Stokkøya, og jobber som selvstendig konsulent.

Oda Sophie

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU. Spesielt interessert i kriminalitet, fengselssosiologi og sosiale eksperimenter.